• Cotton Velvet Socks
  • Velvet de Luxe 66
  • Velvet 66 leg support Tights
  • Comfort Cut 40 Tights
  • Cotton Velvet Knee-Socks
  • Cotton Velvet
  • Velvet Sensation Tights
  • Velvet de Luxe 50
  • Velvet Sensation Leggings
  • Long Distance Knee Highs
  • Satin Opaque 50